You are here

27.10.2021

U skladu sa svojim vrednostima, tražimo kandidata na poziciji Rukovodilac odeljenja IT-a.

19.03.2021

U skladu sa tačkom 2.

19.11.2020

Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavlj

31.07.2020

U skladu sa tačkom 2.

26.06.2020

U skladu sa tačkom 2. stav 2.

16.06.2020

Usled sve učestalijih pojava fišing prevara, odnosno slanja obaveštenja putem elektronske pošte u ime finansijskih in

22.05.2020

U skladu sa trenutnim preporukama nadležnih organa Republike Srbije i nakon ukidanja vandrednog stanja, obaveštamo sv

Pages