You are here

1.02.2023

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizik

13.05.2022

Mirabank AD Beograd, kao direktna strana investicija sa 100% kapitalom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, od početka sv

3.02.2022

U skladu sa svojim vrednostima, tražimo kandidata na poziciji Rukovodioca odeljenja pravnih poslova.

27.10.2021

U skladu sa svojim vrednostima, tražimo kandidata na poziciji Rukovodilac odeljenja IT-a.

19.03.2021

U skladu sa tačkom 2.

19.11.2020

Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavlj

Pages