You are here

Mirabank zapošljava

U skladu sa svojim vrednostima, tražimo kandidata na poziciji Menadžer za korporativne klijente.
 

Mirabank AD Beograd je počela sa radom u Srbiji krajem 2015. godine, kao direktna strana investicija sa 100% kapitalom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od početka rada Banka kontinuirano gradi svoju poslovnu reputaciju trudeći se da bude prepoznata kao iskren, pouzdan, profesionalan i inovativan partner koji će razumeti potrebe klijenata i pomoći im da unaprede svoje poslovanje.

Mirabank, u skladu sa svojim vrednostima, traži stručnog, odgovornog i preduzimljivog kandidata, posvećenog svojim klijentima za rad na neodređeno vreme na poziciji Menadžer za korporativne klijente. Od kandidata se očekuje da aktivno učestvuje u akviziciji korporativnih klijenata  kao i prodaji proizvoda i usluga Banke.

Ukoliko posedujete sledeće kvalifikacije:

  • Osnovne ili master studije
  • 3 i više godina  radnog iskustva u banci
  • Iskustvo u radu sa korporativnim klijentima
  • Poznavanje rada na računaru
  • Znanje engleskog jezika

I voleli biste da obavljate sledeće poslove:

- Učestvujete u aktivnostima planiranja i uspostavljanja poslovnih odnosa sa klijentima u skladu sa strategijom Banke
- Povećavate i razvijate portfolio klijenata u skladu sa ciljevima Banke i ličnim ciljevima;
- Obavljate prodaju proizvoda i usluga Banke
- Održavate stalnu komunikacija sa klijentima
- Prikupljate i obrađujete neophodnu dokumentaciju od klijenata u vezi sa kreditnim, depozitnim i transakcionim uslugama banke
- Sarađujete sa drugim organizacionim delovima banke u realizaciji proizvoda i usluga koje klijenti koriste
- Učestvujete u projektima koji uključuju i druge organizacione delove Banke, u skladu sa ličnim kompetencama

A da za uzvrat dobijete:

  • priliku da radite u malim i proaktivnim timovima
  • da unapredite svoja znanja i sposobnosti s obzirom da pokrivamo široke oblasti poslovanja
  • da kroz rast Banke dostignete nove perspektive u svom profesionalnom razvoju

Pošaljite nam vašu biografiju (CV) preko sajta Infostud najkasnije do 19.10.2021.

Biće kontaktirani samo kandidati koji svojim kvalifikacijama odgovaraju našim zahtevima za ovo radno mesto, ali ćemo pažnju pokloniti svim prijavama. U bazi biografija ćemo sačuvati vaše CVe ukoliko se sa time saglasite i koristićemo ih kad budemo bili u potrazi za kandidatima na drugim pozicijama.

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank