You are here

Mirabank zapošljava

U skladu sa svojim vrednostima, tražimo kandidata na poziciji Rukovodilac odeljenja IT-a.

Mirabank AD Beograd je počela sa radom u Srbiji krajem 2015. godine, kao direktna strana investicija sa 100% kapitalom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od početka rada Banka kontinuirano gradi svoju poslovnu reputaciju trudeći se da bude prepoznata kao iskren, pouzdan, profesionalan i inovativan partner koji će razumeti potrebe klijenata i pomoći im da unaprede svoje poslovanje. 

Mirabank, u skladu sa svojim vrednostima, traži stručnog, odgovornog i preduzimljivog kandidata, posvećenog svojim klijentima za rad na neodređeno vreme na poziciji: RUKOVODILAC ODELJENJA IT-a

Ukoliko biste voleli da obavljate sledeće poslove:

·         Planirate, organizujete, usmeravate i kontrolišete aktivnosti i resurse Odeljenja,

·         Upravljate efikasnošću Odeljenja u skladu sa utvrđenim standardima,

·         Aktivno preduzimate mere sa ciljem optimizacije poslovnih procesa i smanjenja operativnih rizika, 

·         Organizujete i vodite procese u vezi sa informacionim sistemom Banke, aplikativnim rešenjima, bazama podataka, mrežama, serverima i tehničkom podrškom,

·         Upravljate projektima banke koji se odnose na izmene u informacionom sistemu banke, testiranjem i uvođenjem novih rešenja u skladu sa poslovnim potrebama,

·         Planirate, pregovarate i učestvujete u nabavci svih rešenja koja će biti deo jedinstvenog informacionog sistema Banke, kao i informatičke opreme, zatim omogućavate njihovu integraciju, implementaciju i servisiranje, 

·         Definišete projektne zadatke i učestvuje u njihovoj izradi,

·         Organizujete i rukovodite radom svih elektronskih servisa Banke, kao i komunikacione i mrežne infrastrukture

·         Organizujete interventno i preventivno održavanja komunikacione infrastrukture,

·         Obezbeđujete neophodne uslove za funkcionisanje BCP i rukovodite radom primarne  i DR lokacije

Uz to imate iskustva:

·         U radu sa PUB 2000 core banking sistemom,

·         Projektovanjem, implementacijom i održavanjem baza podataka – MS SQL server,

·         Praćenjem i unapređenjem performansi baza podataka, vršeći optimizaciju kroz identifikaciju i rešavanje problem, 

·         Pisanjem upita i procedura i izveštavanjem iz core banking sistema.

I posedujete sledeće kvalifikacije:

·         Diploma osnovnih akademskih studija informatičko-tehničkog smera,

·         5 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima,

·         Znanje engleskog jezika.

A želite da za uzvrat dobijete:

·         Priliku da radite u malim i proaktivnim timovima,

·         Da unapredite svoja znanja i sposobnosti s obzirom da pokrivate široke oblasti poslovanja,

·         Da kroz rast Banke dostignete nove perspektive u svom profesionalnom razvoju,

·         Da drugim kolegama prenesete svoja znanja, ali i da steknete na poslu nove veštine.

Ako vidite da je ovo prilika za mlade menadžere ili seniore koji žele da se razvijaju u tom pravcu, prijavite nam se preko sajta Infostuda i HelloWorld, a najkasnije do 10.11.2021.

Biće kontaktirani samo kandidati koji svojim kvalifikacijama odgovaraju zahtevima za ovo radno mesto, ali ćemo pažnju pokloniti svim prijavama. U bazi biografija ćemo sačuvati vaše CVe ukoliko se sa time saglasite i koristićemo ih kad budemo bili u potrazi za kandidatima na drugim pozicijama.

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank