You are here

Obaveštenje o olakšicama

U skladu sa tačkom 2. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 150/2020 i 21/2021 – u daljem tekstu: Odluka Narodne banke Srbije) i Odluke Izvršnog odbora Mirabank a.d. (u daljem tekstu: Banka) broj IOS 59-02/2020 od 21.12.2020. godine i Odluke Izvršnog odbora Banke IOS 12 - 02/2021 od 19.03.2021. godine o merama i aktivnostima koje će banka primenjivati u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, omogućavanjem olakšica u otplati obaveza dužnicima, Banka ovim putem svojim dužnicima pravnim licima (u daljem tekstu: dužnici) koji usled pandemije COVID- 19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza upućuje:

OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE OLAKŠICA

Pročitajte u celosti >>

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank