You are here

Osiguranje depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Više informacija možete pronaći na web sajtu Agencije za osiguranje depozita.