You are here

Mirabank zapošljava Information Security Officer / Viši saradnik za operativne i rizike upravljanja informacionim sistemom

 

Mirabank AD Beograd je počela sa radom u Srbiji krajem 2015. godine, kao direktna strana investicija sa 100% kapitalom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od početka rada Banka kontinuirano gradi svoju poslovnu reputaciju trudeći se da bude prepoznata kao iskren, pouzdan, profesionalan i inovativan partner koji će razumeti potrebe klijenata i pomoći im da unaprede svoje poslovanje.

Mirabank traži stručnog, odgovornog i preduzimljivog kandidata, posvećenog svojim klijentima, za rad na određeno radno vreme (zamena za porodilju) na poziciji:

Information Security Officer / Viši saradnik za operativne i rizike upravljanja informacionim sistemom

Ukoliko posedujete sledeće kvalifikacije:

 • Visoku stručnu spremu;
 • Prethodno radno iskustvo na poslovima informacione bezbednosti, upravljanja rizikom informacionog sistema ili upravljanja operativnim rizicima ili na poslovima blisko povezanim sa navedenim oblastima;
 • Dobro poznavanje engleskog;
 • Ako volite za radite poslove koji prate tehnološki napredak i savremene strukovne i regulatorne trendove.

I voleli biste da obavljate sledeće poslove:

 • Da budete zaduženi za informacionu bezbednost Banke i učestvujete u upravljanju rizikom informacionog sistema i operativnim rizicima, odnosno u definisanju i implementiranju okvira za identifikovanje, merenje, ublažavanje/smanjenje, kontrolu i izveštavanje o navedenim rizicima;
 • Da upravljate procesima iz oblasti bezbednosti informacija, koji se posebno odnose na:
  • Metodologiju za identifikovanje, analizu i procenu rizika informacionih sistema;
  • Pokazatelje rizika informacionih sistema;
  • Upravljanje rizicima informacionih sistema nastalih usled angažovanja trećih lica (outsourcing);
  • Okvir Banke za plan kontinuiteta poslovanja (BCP) i oporavak aktivnosti u slučaju katastrofa (DRP);
  • Upravljanje logovanjem i pravima pristupa;
  • Klasifikaciju informacija.
 • Unapređenje i vođenje procesa upravljanja incidentima;
 • Redovno usklađivanje sa propisima za upravljanje rizicima informacionih sistema;
 • Redovno izveštavate o izloženosti Banke rizicima bezbednosti informacija;
 • Organizujete obuke i pružate tehničku podršku u oblasti bezbednosti informacija;
 • Učestvujete u aktivnostima iz oblasti upravljanja operativnim rizicima, poput:
  • izveštavanja o događajima operativnih rizika;
  • praćenja ključnih pokazatelja operativnih rizika;
  • aktivnosti uvođenja novih proizvoda/procesa i angažovanja trećih lica (outsourcing).
 • Učestvujete u sačinjavanju mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja o rizicima;
 • Učestvujete u razvoj internih akata Banke.

 

A da za uzvrat dobijete:

 • priliku da radite u malim i proaktivnim timovima;
 • mogućnost da sagledate kompletno poslovanje Banke i učestvujemo u njenom daljem razvoju;
 • da unapredite svoja znanja i sposobnosti s obzirom na širinu oblasti koju pozicija podrazumeva;
 • da kroz rast Banke dostignete nove perspektive u svom profesionalnom razvoju;
 • da drugim kolegama prenesete svoja znanja, ali i da steknete na poslu nove veštine.

 

Veće iskustvo kandidata u većem broju navedenih oblasti smatramo za prednost, ali ohrabrujemo i druge kandidate, poput onih sa manje iskustva, a željnih novih znanja i izazova, da apliciraju za navedenu poziciju.

Pošaljite nam vašu biografiju (CV) na adresu: posao@mirabankserbia.com najkasnije do 09.03.2022.

Biće kontaktirani prevashodno kandidati koji svojim kvalifikacijama odgovaraju našim zahtevima za ovo radno mesto, ali ćemo pažnju pokloniti svim prijavama i u skladu sa brojem i karakteristikama prijavljenih kandidata, težiti da kontaktiramo i u proces selekcije uključimo, što veći broj kandidata. U bazi biografija ćemo sačuvati vaše CVe ukoliko se s time saglasite i koristićemo ih kad budemo bili u potrazi za kandidatima na drugim pozicijama.

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank