You are here

19.11.2020

Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavlj

31.07.2020

U skladu sa tačkom 2.

26.06.2020

U skladu sa tačkom 2. stav 2.

16.06.2020

Usled sve učestalijih pojava fišing prevara, odnosno slanja obaveštenja putem elektronske pošte u ime finansijskih in

22.05.2020

U skladu sa trenutnim preporukama nadležnih organa Republike Srbije i nakon ukidanja vandrednog stanja, obaveštamo sv

21.03.2020

U skladu sa Tačkom 2. stav 2.

27.11.2017

Povećano interesovanje za ulaganja u Srbiju razlog je zbog kog je dinar ojačao, izjavila je guvernerka Narodne banke

27.11.2017

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata D

Pages