You are here

Upravni odbor

Fadhel AlAli

Predsednik Upravnog odbora

 

Majed Odeh

Član Upravnog odbora

Iskustvo
Royal Group, Finansijski direktor / Septembar 2008.
PwC, Direktor, Septembar 1990 - Avgust 2008 (18 godina)

Sertifikati
Ovlašćeni javni računovođa (CPA)

Obrazovanje
State University Southwest Missouri
Master of Business Administration (M.B.A.), računovodstvo i finansije
1985 – 1990

Murshed Abdo Murshed AlRedaini

Član Upravnog odbora

Dejan Nikolić

Član Upravnog odbora

Dejan Nikolić je jedan od osnivača advokatske prakse Karanović & Nikolić sa više od 20 godina radnog iskustva u struci. Međunarodni je savetnik za oblasti korporativnog i privrednog prava proizvođačima i trgovcima električne energije, multinacionalnim proizvodnim i trgovinskim kompanijama, bankama, telekomunikacionim kompanijama, lokalnim preduzećima i lokalnoj samoupravi. Nikolić uspešno ostvaruje pravne regulative na relaciji privatnog i društvenog sektora.

Članstva
Beogradska advokatska komora
Međunarodna advokatska komora (IBA)

Obrazovanje
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (1992), specijalnost međunarodni trgovački sporazumi
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (1990), dipl. pravnik

Karijera
Karanović & Nikolić (1995 - danas)
Pravna kancelarija Rodoljub Šabić (1992 - 1995)
Savezni sekretarijat za zakonodavstvo, Jugoslavija (1990 - 1992)

Mustafa Kheriba

Član Upravnog odbora

Mustafa Kheriba je operativni direktor Abu Dhabi Financial Group (ADFG) i izvršni direktor kompanija Integrated Alternative Finance, Abu Dhabi Capital Management Ltd, Integrated Securities, Spadille Ltd, Northacre Plc, Reem Finance, i Injaz Eastern European Property Development Company. Takođe je član Odbora i generalni direktor kompanije Gulf Finance Company.

Od izbora merila performansi do nadgledanja svih poslova i transakcija, Mustafa je odgovoran za celokupno poslovanje grupe ADFG i njenih zavisnih kompanija, kao i portfolio kompanija. Pod njegovim rukovodstvom, ADFG je finalizovala preko 50 poslova i u kratkom roku se proširila i postala nagrađena platforma za pružanje investicionih i finansijskih usluga sa brojnim ulaganjima na različitim međunarodnim tržištima.

Poznat je kao vodeći inovator širom finansijskog sektora regiona, a njegova ekspertiza leži u direktnom upravljanju ključnim investicijama, poslovnim razvojem i nekretninama. Izuzetno dobro je upoznao GCC, istočnoevropska i UK tržišta tokom svog rada na poziciji potpredsednika Upravljanja operacijama i portfolijom u Brainnox Investment Management, kompaniji privatnog kapitala koja je ogranak nemačkog konglomerata sa sedištem u Dubaiju. Isto tako, radio je na višim menadžerskim pozicijama u investicionim kompanijama u SAD i Kanadi.

Mustafa je 2015. i 2016. godine imenovan za jednog od 50 najboljih menadžera od strane MENA Fund Manager, u okviru godišnjeg MENA Fund Manager Performance istraživanja. Diplomirao je na Univerzitetu u Torontu, a MBA studije završio je sa velikom pohvalom na Ohio Dominican University.