You are here

Upravni odbor

Majed Odeh

Predsednik Upravnog odbora

Ram Chandra

Član Upravnog odbora

Murshed Abdo Murshed AlRedaini

Član Upravnog odbora

Dejan Nikolić

Član Upravnog odbora

Mustafa Kheriba

Član Upravnog odbora

-->