You are here

Upravni odbor

Fadhel AlAli

Predsednik Upravnog odbora

Majed Odeh

Član Upravnog odbora

Murshed Abdo Murshed AlRedaini

Član Upravnog odbora

Dejan Nikolić

Član Upravnog odbora

Mustafa Kheriba

Član Upravnog odbora

-->