You are here

Menadžment

Nikola Mihailović

Predsednik Izvršnog odbora

Mirjana Garapić Zakanyi

Član Izvršnog odbora

Garapić Zakanyi je ekspert u oblasti bankarstva i finansija koji zauzima rukovodeće pozicije od 2006. godine, uz osnovne odgovornosti u oblasti upravljanja rizikom, finansijama i podršci razvoju biznisa. Trenutno je na poziciji direktora za rizike u mirabank, odgovorna za upravljanje rizicima i sektor operacija.

Pre angažovanja u mirabank bila je direktor finansija i upravljanja rizicima u Telenor banci, zadužena za razvoj operacija prve i jedine mobilne i onlajn banke u Srbiji, koja je u vlasništvu norveškog telekomunikacionog operatera, kompanije Telenor. Pored ovih aktivnosti, u Telenoru je bila odgovorna za upravljanje akvizicijom banke od strane prethodnog akcionara (transakcija zatvaranja i aktivnosti nakon zatvaranja). Do 2013. zauzimala je poziciju finansijskog direktora i CRO u ProCredit banci u Srbiji zadužena za finansije i upravljanje rizicima. Od 2005. do 2011. je predsedavajuća Upravnog odbora ProCredit lizinga u Srbiji.

Saša Mićević

Član Izvršnog odbora

Saša Mićević je posvećen bankarski i finansijski profesionalac sa odličnim znanjem i iskustvom u svim aspektima bankarskih finansija. Zauzima poziciju finansijskog direktora u mirabank od samog osnivanja banke, a njegove glavne odgovornosti podrazumevaju finansije i odeljenje sredstava, uključujući eksterne revizije, izveštavanje, pripremu i razvoj biznis planova, upravljanje troškovima, računovodstvo i oporezivanje.

Odlikuju ga snažne komunikacijske veštine i dinamičan stil u javnom nastupu, a jedna od njegovih najvećih prednosti je sposobnost da uspostavi saradnju unutar i izvan organizacije.

Saša je diplomirao finansijsko upravljanje i bankarstvo na Piraeus univerzitetu u Grčkoj.