You are here

Vizija

Naša vizija je da budemo međunarodno prepoznati kao inovativna banka koja podstiče ekonomski razvoj zemalja u kojima posluje i donosi rast svim interesnim stranama.