You are here

Lumen

LUMEN je prestižna, savremena i jedinstvena publikacija u ovom regionu, koja nudi relevantan sadržaj poslovnom okruženju, sadržaj usmeren na moguće razvoje tržišta, potencijalne investicije i sagledavanje trenutnih prilika, sa fokusom na projekte koji su uspešni i mogu da posluže kao reference i uzori.

LUMEN  je publikacija koja hvata trenutak u kom se nalazimo, kao i atmosferu poslovne zajednice, koja stvara i nudi nove, uzbudljive izazove.

Slogan „Business class experience“ jasno predočava ciljnu grupu i nivo kvaliteta koji publikacija ima.

Slova koja formiraju ime daju nam uvid u sadržaj LUMEN publikacije..

L – Living, U – Uber, M – Markets, E – Experience, N – Noted

Snaga LUMENA zasniva se na njegovoj moći da inspiriše, pokrene i motiviše, prateći i beležeći prednosti i kvalitete vremena u kom živimo, pronalazeći interesantne teme i fenomene u našem svakodnevnom radu i okruženju.

Tim koji stoji iza LUMEN publikacije sačinjen je od eksperata, nagrađivanih novinara i autora sa snažnom i autentičnom perspektivom, koji su vođeni besprekornom kreativnom direkcijom i uredničkim integritetom.

Vizualno društvo u kom živimo zahteva da sadržaj i dizajn istovremeno i jednako stvaraju utisak. Snaga sadržaja mora da korespondira sa kvalitetom, i obrnuto.

Publikacija LUMEN izlazi četiri puta godišnje i ne može se naći u slobodnoj prodaji.