You are here

Informacije za korisnike 65+

Za sve naše klijente koji su navršili 65 godina života, koji usled vandrednog stanja i mere zabrane kretanja ne mogu lično da dođu u ekspozituru Mirabank a.d., uveli smo način da ovlaste blisku osobu koja bi u njihovo ime mogla da podigne gotovinu sa njihovog bankovnog računa u ekspozituri.

Ukoliko već imate drugu osobu ovlašćenu po svom računu, ta osoba može i dalje da raspolaže sredstvima kao i do sada i njima nije potrebno novo jednokratno punomoćje.

Po osnovu jednokratnog punomoćja, Isplata gotovog novca može se izvršiti u iznosu koji nije veći od 80.000 dinara, odnosno iznos efektivnog stranog novca čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu nije veća od 80.000 dinara.

Tokom vanrednog stanja i mere zabrane kretanja preporučujemo svim našim klijentima  korišćenje naših digitalnih kanala, elektronskog i mobilnog bankarstva koji Vam omogućavaju da na brz i jednostavan način obavite svoje bankarske transakcije.

Ukoliko ipak niste u prilici da koristite e-banking ili m-banking, onda možete da jednokratno ovlastite osobu od poverenja da podigne novac sa vašeg računa na sledeći način:

1) Klijent upućuje zahtev Mirabank a.d. za isplatu novčanih sredstava s računa pozivom na jednu od posebnih telefonskih linija: +381 11 6355 415 / +381 11 6355 416 / +381 11 6355 439  pri čemu je dužan da navede račun i iznos novčanih sredstava koji bi mu bio isplaćen sa tog računa, kao i koje lice je ovlašćeno da podigne novac u njegovo ime.

2) Klijent pripremi jednokratnu pisanu izjavu/punomoćje kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da jednom podigne novac sa bankovnog računa klijenta,

3) Osoba jednokratno ovlašćena da podigne novac koja dolazi u ekspozituru Mirabank a.d. mora priložiti:

  • originalno potpisano punomoćje,
  • sopstvenu ličnu kartu i
  • ličnu kartu klijenta,

4) Zaposleno lice Mirabank a.d. će pozvati klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji banke, za finalnu proveru punomoćja pre isplate sredstava sa računa,

5) Klijent mora da u telefonskom razgovoru izdiktira svoje i lične podatke ovlašćenog lica zaposlenom licu Mirabank a.d., te je shodno da te podatke ima pripremljene i pri ruci,

6) Punomoćje važi samo za jednu isplatu, a za svaku sledeću isplatu klijent treba da napravi novo punomoćje i ponavlja se ceo postupak od 1) do 5).

Punomoćje klijenta mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da glasi ovako.

Takođe, sve informacije, u skladu sa Instrukcijama o načinu privremene isplate novčanih sredstava sa dinarskih i deviznih računa lica sa navršenih 65 i više godina života i izdavanju platnih instrumenata, možete dobiti pozivom na posebne telefonske linije:

+381 11 6355 415
+381 11 6355 416
+381 11 6355 439

Preuzmite jednokratno punomoćje (pdf) >>