You are here

Šta je investiciono bankarstvo?

Mirabank je specijalizovana za pružanje usluga investicionog bankarstva na Balkanu, sa fokusom na Srbiju. Naš iskusan tim bankara je u proteklom periodu učestvovao na nekim od najvećih transakcija u regionu, savetujući lokalne kompanije, vlade kao i strane investitore. Mi negujemo pristup orijantisan ka klijentu, prilagođen njegovim specifičnim zahtevima, koji za cilj ima stvaranje najviše moguće vrednosti za klijenta. Naš posvećen tim savetnika je aktivni učesnik u svim fazama transakcije, od strukturiranja i izvršavanja do njenog uspešnog zaključenja. Mirabank je ovlašćena od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za pružanje usluga investicionog bankarstva.