You are here

Depozitne transakcije

Da li vaša kompanija želi da bezbedno i profitabilno investira višak sredstava? Depoziti su prilika za ulaganje vašeg novca i lakše upravljanje likvidnošću poslovanja. Dalji detalji i ponuda po meri može biti obezbeđena od strane vašeg menadžera za odnose s klijentom. Iskoristite dobru priliku za sigurnu investiciju vašeg novca!

  • Ako ne znate kada će vam zatrebati sredstva koja štedite, ali želite da iskoristite višu  kamatnu stopu za vaša sredstva u ovom periodu, oročeni štedni račun je pogodan za vas.