You are here

Suficit od 7 milijardi u budžetu Srbije

Srbija je ostvarila suficit u budžetu od 7 milijardi dinara u prvom tromesečju, saopštilo je Ministarstvo finansija Srbije.

Iako je planiran deficit od 47,5 milijardi dinara, država je ostvarila rezultat koji je bolji za oko 55 milijardi dinara. Na ishod su uticali rashodi niži od planiranih, bolja naplata poreza na dodatu vrednost (PDV), akciza na duvan i poreza na dobit.

Ministarstvo je navelo da je rezultat bolji i od prethodne godine u istom periodu, kada je deficit republičkog budžeta iznosio 8,9 milijardi dinara.

Source: 
Golin
Photo: 
Shutterstock