You are here

Srbija nastavlja da ostvaruje suficit u budžetu

Umesto očekivanog deficita, Srbija je u aprilu zabeležila suficit u budžetu, izjavio je predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić. On veruje da će to biti trend i u predstojećim mesecima usled većih prihoda i manjih rashoda, i uspešnog očuvanja monetarne stabilnosti.

Budžetski minus takođe je bio očekivan u prvom kvartalu, ali je konačni obračun zabeležio višemilionski suficit u državnoj kasi.

Premijer je najavio da će nova finansijska situacija pozitivno uticati na javni sektor i povećenje minimalne zarade.

Source: 
Golin
Photo: 
Shutterstock