You are here

Srbija lider kreiranja novih radnih mesta privlačenjem investitora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formiraće zajedničke inspekcije Poreske uprave i Inspektorata rada sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i povećanja zaposlenosti.

Ministar Zoran Đorđević očekuje da se time dodatno spustiti nivo nezaposlenosti, koji se pored toga smanjuje kreiranjem novih radnih mesta, privlačenjem stranih investitora.

"Srbija, lider kreiranja novih radnih mesta privlačenjem stranih investitora, otvara nova radna mesta i time otvora mogućnost mladim ljudima da se zaposle", rekao je Đorđević.

Source: 
Golin
Photo: 
Shutterstock