You are here

Pepeo za izgradnju Koridora 11

Elektroprivreda Srbije (EPS) donirala je Vladi Srbije 3.630 tona pepela koji će se koristiti za izgradnju Koridora 11. Vlada Srbije usvojila je Uredbu o upotrebi pepela u građevinarstvu i izgradnji puteva u Srbiji, ali ova sirovina još uvek nije korišćena u navedene svrhe.

Količina koja je donirana državi čini više od polovine godišnje proizvodnje pepela srpskih termoelektrana. Štaviše, procena je da na srpskim deponijama ima oko 200 miliona tona raspoloživog pepela. 

Ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, veruje da Srbija, kao članica Evropskog udruženja proizvođača produkata sagorevanja uglja (ECOBA), prati globalne trendove, usvaja nove mehanizme i uči kako da komercijalizuje velike količine pepela koje poseduje.

Source: 
Golin
Photo: 
Shutterstock