You are here

Obaveštenje o moratorijumu

U skladu sa tačkom 2. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 103/2020 – u daljem tekstu: Odluka Narodne banke Srbije) i Odluke Izvršnog odbora Mirabank a.d. (u daljem tekstu: Banka) broj IOS 39-02/2020 od 30.07.2020. godine o merama i aktivnostima koje će Banka primenjivati prema dužnicima radi ublažavanja finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID–19, Banka ovim putem svojim dužnicima pravnim licima (u daljem tekstu: Dužnici) upućuje:

Pročitajte u celosti >>

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank