You are here

Ključne činjenice o Ujedinjenim Arapskim Emiratima

UAE su zvanično osnovani 2. decembra 1971. godine. Šest emirata: Abu Dabi, Dubaji, Šardža, Um El Kajvejn, Fudžejra i Aman su se složili da postanu federacija koja će se zvati Ujedinjeni Arapski Emirati. Sedmi emirat Ras Al Khajma pridružio se novoformiranoj federaciji 10. februara 1972. godine.

UAE imaju jednu od najotvorenijih ekonomija u svetu. UAE nastavljaju da budu strateški centar, sa poslovno-prijateljskim poslovnim zonama i brzo rastućom ekonomijom. Zemlja je ostvarila značajan ekonomski rast. BDP u 2014. godini dostigao je vrednost od 419 milijardi dolara. Ovaj rezultat je postignut zahvaljujući bogatstvu prirodnim resursima, jer UAE drže 10% ukupnih svetskih zaliha nafte i peta su zemlja u svetu prema rezervama prirodnog gasa. 

Kao glavni oslonac ekonomiji, izvoz nafte danas doprinosi oko 30% ukupnog BDP-a Ujedinjenih Arapskih Emirata. U osnovi ova zemlja je značajan proizvođač energenata, i danas postaje i izuzetno značajan potrošač energije.

Veći broj svetskih poslovnih indeksa je prepoznao prednosti UAE, što je vinulo ovu zemlju na sam vrh poslovne mape sveta. AT Kearney rangirao je UAE kao jednu od 20 najboljih mesta u svetu za realizaciju poslovnih usluga. Svetski ekonomski forum rangirao je UAE među prvih 30 zemalja na svetu prema stepenu povezanosti i rangirao je kao „najbolje povezanu zemlju“ – u odnosu na sve zemlje arapskog sveta, i ispred zemalja poput Španije, Italije, Turske, i Indije.

UAE su takođe dobili pozitivne ocene za transparentnost, a prema indeksu kojim se meri  međunarodna korupcija, rangirani su među prvih 25 zemalja,  kao jedna od najmanje korumpiranih zemalja u svetu.

Ujedinjeni Arapski Emirati smatraju se jedinstvenim uspešnim ujedinjenjem u celom arapskom svetu. U decembru 2006. održani su prvi demokratski izbori u Ujedinjenim Arapskim Emiratima za izbor polovine članova Saveznog Nacionalnog saveta .

Emirati su jedna od zemalja koje imaju najbrži razvoj sa najvećim stepenom ubrzanja u pokretu jer prate svetski razvoj na polju tehnologija, koriste elektronski sistem za što efikasnije delovanje i olakšanje životnih prilika za dobrobit građana. Dosta je učinjeno u domenu stvaranja odgovarajuće atmosfere za strane investicije, pre svega izgradnja infrastrukture, servisnih institucija, hotelijerstva, zdravstvenih ustanova, savremenih sredstava za komunikacije. Postavljeni su veliki planovi i programi za podizanje velikih projekata od strateškog značaja, zasnovanog na principu partnerstva između oba sektora, javnog i privatnog.

Photo: 
Shutterstock