You are here

IMF povećala prognozirani rast BDP-a Srbije na 2,5%

Međunarodni monetarni fond (MMF) je uvećao je prognozirani rast BDP-a Srbije na 2,5% u odnosu na prognoze iz aprila koje su iznosile 1,8%. Međunarodna finansijska institucija takođe očekuje da inflacija dostigne 1,3%. Prognozirani BDP-a je po drugi put uvećan u samo dva meseca, jer je u aprilu prognozirani rast bio povećan za 0,05%.

Misija MMF-a započela je pregovore sa predstavnicima Vlade Republike Srbije 9. juna, sa fokusom na budžet i reforme javnog sektora i javnih preduzeća, ispunjavanje obaveza predviđenih programom za prvi kvartal 2016. godine, i mere ekonomske politike za naredni period. U februaru 2015. godine MMF i Srbija potpisali su trogodišnji stand-by aranžman u vrednosti od 1,2 milijarde evra.

Photo: 
Shutterstock