You are here

Finansijka elita regiona okupljena u Bečićima

“Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju” bila je krovna tema tradicionalnog Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona, koji je održan u Bečićima, od 15. do 17. juna.

Teme ovogodišnjeg crnogorskog samita finansijske elite bile su monetarna politika zemalja u regionu, finansijska inkluzija i banke u regionu, brži privredni rast uz zdrave javne finansije i niži javni dug, kao i reforma poreske uprave i borba protiv sive ekonomije.

Samitu je prisustvovala i predsednica Izvršnog odbora Mirabank u Srbiji dr Ilinka Roseti, koja je sa guvernerima narodnih banki regiona učestvovala na uvodnom panelu.

Guverner Centralne banke zemlje domaćina Radoje Žugić ocenio je da se sve zemlje u regionu susreću sa novim izazovima, ali je uveren u zajednički cilj - snažniji bankarski sistem, postizanje veće finansijske stabilnosti i stabilnost cena.

Kao problem svih privreda u regionu, Žugić je naveo konkurentnost, likvidnost i nelojalnu konkurenciju.

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović pohvalio je suficit u budžetu Srbije, ali je sugerisao da bi Srbija trebalo da reformiše i restrukturira javni sektor, a naročito javna preduzeća, kako bi uspešno okončala ekonomsku tranziciju.

Source: 
Golin
Photo: 
Golin