You are here

Srbija: kongresna destinacija

Prema podacima Međunarodne asocijacije za kongrese i konferencije (ICCA), Srbija je u proteklih šest uzastopnih godina bila rangirana među 50 najboljih kongresnih destinacija u svetu.

Imajući u vidu da 66 međunarodnih udruženja održava kongrese u Srbiji, nalazi se na 48. mestu u svetu i 25. mestu u Evropi.

Uz Dubai, Glazgov, Roterdam i Boston, Beograd je rangiran na 51. mestu na listi, sa 50 održanih kongresa. Novi Sad, drugi najveći grad i kongresna destinacija u Srbiji, nalazi se na 279. mestu u svetu i 148. mestu u Evropi.

Ovi rezultati potvrda su pouzdanosti i kontinuiranog rada na kongresnoj ponudi Srbije, što potencijalnim organizatorima kongresa daje jasnu sliku doslednog kvaliteta usluga u ponudi na ovoj destinaciji.

Source: 
Golin
Photo: 
Shutterstock