You are here

Ponuda zastoja u otplati obaveza

U skladu sa Tačkom 2. stav 2. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“,br.33/2020 – u daljem tekstu: Odluka Narodne banke Srbije) i Odluke Izvršnog odbora Mirabank a.d. Beograd o merama i aktivnostima koje će Banka primenjivati prema dužnicima zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza, Banka ovim putem svojim dužnicima upućuje Ponudu zastoja u otplati obaveza (moratorijum).

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank