You are here

MMF: Jačanje srpske ekonomije - očekuje se rast od 2,7%

Srpska ekonomija jača, što pokazuju i indikatori tržišta rada gde se vidi primetan napredak.

„Očekujemo realni rast BDP-a od 2,7% u 2016. godini, i 3% u 2017”, izjavio je šef misije MMF-a Džejms Ruf.

Inflacija ostaje prigušena, iako se povećanje plata u privatnom sektoru ubrzava, rekao je Roaf na konferenciji za medije nakon završetka šeste revizije SBA sa MMF-om. Dodao je da je sa Vladom Srbije postignut dogovor u vezi sa politikom koja je potrebna za završetak šeste revizije SBA i najavio je da će ovaj sporazum biti predstavljen odboru MMF-a radi konačnog odlučivanja sredinom decembra.

Photo: 
Shutterstock